Tenor

(od lewej)

Karol Półkoszek
Aleksander Stasiak
Kacper Karolczyk
Wiktoria Bidzińska
Rafał Janus